Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. – č.j. INF106-2-2019