Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb č.j. INF106/4/2019