Podřipsko – Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017, Rozpočtové opatření č. 1