„Podřipsko“ svazek obcí – Rozpočtové opatření č. 2