Oznámení záměru prodeje pozemku St. 258, k.ú. Bříza