Oznámení o svolání prvního zasedání OVK – volby prezident 2018