Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bříza dne 5.11.2018