Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace TJ SOKOL Bříza z.s.