Menu
 • Archiv novinky (52)
 • Fotogalerie (7)
 • Ke stažení (4)
 • Majetková přiznání dle zákona 159/2006 Sb. (16)
 • Novinky (7)
 • Úřední deska – povinně zveřejňované informace SONO, Podřipsko, Ústecký kraj, aj. (18)
Vyhledat
Ankety
Omlouváme se, ale nyní nejsou k dispozici žádné ankety.
Galerie
vitani obcanku 2014-09

Archiv rubriky
‘Úřední deska Obec Bříza’

Oznámení o době a místě konání voleb 10-2017 2 kolo

URO č. 9-2017

Vyvěšeno: 04.01.2018

Sejmuto: 04.02.2018

OÚ_vývěska

Zápis ze zasedáni zastupitelstva 11.12. 2017

Rozpočet 2018 Obec Bříza – schválený

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze na roky 2019 až 2021

Rozpočet_2018 MŚ Zvoneček Bříza k vyvěšení

URO č. 8-2017

příloha č. 4

Příloha č. 5

Rozpočet 2018 Obec Bříza – schválený

Vyvěšeno: 13.12.2017

Sejmuto: 31.12.2018

URO č. 8-2017

Vyvěšeno: 13.12.2017

Sejmuto: 31.12.2017

OZV-MP odpady 2017 platnost od 1.1.2018

Možnost platby:
1/ Hotově na Obecním úřadě
Možno platit každé pondělí od 16.30. do 18.30 h. v době úředních hodin. V LEDNU A ÚNORU ROZŠÍŘENÉ ÚŘEDNÍ HODINY OD 15.00 do 18.30 H. !!!!

2/ Bezhotovostním platebním stykem
Číslo účtu u KB: 16021471/0100
Variabilní symbol: číslo popisné domu, do popisku: platba odpady nebo psi, příjmení

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU:

Osoba od 3 do 70 let: Kč 450,- / rok
Chalupáři a majitelé domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: Kč 450,- / rok za objekt bez ohledu na počet osob
NOVÉ OD 1.1.2018 !!!!

Od poplatku se dále OZV č. 1/2017 osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích:

 • 1. držitelé karet ZTP a ZTP/P,
 • 2. od narození do konce roku, ve kterém dovršili věk 3 let
 • 3. od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věk 70 let nebo starší,
 • 4. déle než 1 rok se v Obci nezdržující.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek lze zaplatit též ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do 28. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 2. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.

 

POPLATKY ZA PSA:
Za každého psa 90,- Kč / rok
Platí se za psa staršího 3 měsíců.

Oznámení o době a místě konání voleb 10-2017

Vyvěšeno: 6.12.2017

Sejmuto: 12.1.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK volby prezident 2018

Vyvěšeno: 6.12.2017

Sejmuto: 18.12.2017

pozvánka zastupitelstvo 11.12.2017

Rozpočet_2018 MŚ Zvoneček Bříza k vyvěšení

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze na roky 2019 až 2021

Vyvěšeno: 24.11.2017

Sejmuto: 31.12.2017