Menu
 • Archiv novinky (54)
 • Fotogalerie (7)
 • Ke stažení (4)
 • Majetková přiznání dle zákona 159/2006 Sb. (16)
 • Novinky (12)
 • Úřední deska – povinně zveřejňované informace SONO, Podřipsko, Ústecký kraj, aj. (19)
Vyhledat
Ankety
Omlouváme se, ale nyní nejsou k dispozici žádné ankety.
Galerie
vitani obcanku 2014-27

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

_Bříza 1.2.2018

Vyvěšeno: 12.3.2018

Sejmuto: 12.4.2018

www.UklidmeCesko.cz

https://www.facebook.com/UklidmeCesko

 

O Č K O V Á N Í psů proti vzteklině

(MVDr. Burda)

sobota 7. dubna 2018

od 10 hodin u obchodu potravin

Cena: 90 Kč za psa

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se
bude konat dne: 15.3.2018 od 07:00 do 15:00 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html [1], 

a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem ČEZ Distribuce, a. s. kontaktní linka: 800 850 860

Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ scan

Vyvěšeno: 7.2.2018

Sejmuto: 8.5.2018

OÚ_vývěska

Možnost platby:
1/ Hotově na Obecním úřadě
Možno platit každé pondělí od 16.30. do 18.30 h. v době úředních hodin.

2/ Bezhotovostním platebním stykem
Číslo účtu u KB: 16021471/0100
Variabilní symbol: číslo popisné domu, do popisku: platba odpady nebo psi, příjmení

POPLATKY ZA SVOZ ODPADU:

Osoba od 3 do 70 let: Kč 450,- / rok
Chalupáři a majitelé domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu: Kč 450,- / rok za objekt bez ohledu na počet osob
NOVÉ OD 1.1.2018 !!!!

Od poplatku se dále OZV č. 1/2017 osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích:

 • 1. držitelé karet ZTP a ZTP/P,
 • 2. od narození do konce roku, ve kterém dovršili věk 3 let
 • 3. od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věk 70 let nebo starší,
 • 4. déle než 1 rok se v Obci nezdržující.

Splatnost poplatku

 • Platnost nálepky z předchozího kalendářního roku platí do 31.1.!!!!!
 • Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek lze zaplatit též ve 2 stejných splátkách, a to nejpozději do 28. 2. a 31. 8. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození) po 15. 2. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Ohlašovací povinnost

 • Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození nebo úlevy současně se vznikem poplatkové povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě.

 

POPLATKY ZA PSA:
Za každého psa 90,- Kč / rok
Platí se za psa staršího 3 měsíců.

Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním období 2017